Jezelf redden (6-10 jaar)
Kinderen kunnen meteen vanuit het ZwemABC (alleen A vereist) doorstromen als Junior Redder. De kandidaten worden verder watervreesvrij gemaakt en de basis wordt gelegd voor een verbeterde zwemslagtechniek. De Junior Redder wordt hierdoor een betere zwemmer en de zelfredzaamheid verbeterd, ook in moeilijke en onverwachte situaties. Van deze beginnende redder mag nog niet worden verwacht dat een redding volledig zwemmend wordt uitgevoerd. Een eerste kennismaking met hulp- en reddingsmiddelen is er dan ook op gericht om een ander te kunnen redden zonder het water in te hoeven gaan. Een gediplomeerde Junior Redder kan zichzelf redden, is vrij in het water en kan verschillende hulp- en reddingsmiddelen gebruiken om een ander vanaf de waterkant te redden.

Je vriendje redden (10-14 jaar)
De Zwemmend Redder wordt geleerd om een redding volledig zwemmend te kunnen uitvoeren. Bij deze ‘natte’ redding wordt de nadruk gelegd op het benaderen en het vervoeren van een drenkeling. De Zwemmend Redder leert werken met een rescue tube, het reddingstuigje en samenwerken met andere redders. Ook wordt meer ingegaan op het aanpakken van een ongeval, zoeken van drenkelingen in onbekend water en zorgen voor veiligheid tijdens een redding voor redder en drenkeling. Een gediplomeerde Zwemmend Redder kan een drenkeling redden door hem te zoeken, te benaderen en te vervoeren eventueel met extra hulp- en reddingsmiddelen.

Redder (14-17 jaar)
De Lifesaver wordt opgeleid om zelfstandig een verantwoorde redding uit te kunnen voeren. Hierbij maakt de Lifesaver zelf de inschatting om dit droog of nat te doen en welke hulp- en reddingsmiddelen hierbij gebruikt worden. Bij Junior Redder en Zwemmend Redder zijn alle mogelijke reddingen aangeleerd, het gaat nu vooral om het inzicht om dit toe te passen onder verschillende omstandigheden. Ook wordt er aandacht besteed aan een stukje theorie en het verlenen van nazorg en EHBO. Een gediplomeerde Lifesaver kan onder begeleiding meehelpen in de waterhulpverlening, bijvoorbeeld bij strandwacht en evenementen bewakingen.

Professional (17+) Lifeguards zijn de (meestal vrijwillige) professionals die toezicht houden in zwembaden, het strand bewaken, op een reddingsboot varen en hulp verlenen bij grote incidenten op het water. De kandidaten hebben uitgebreide mogelijkheden om hun eigen leerroute te kiezen, zodat ze gemotiveerd zijn en blijven om zich in te zetten voor hun eigen reddingsbrigade en voor bewakings- en hulpverleningstaken op lokale, regionale en landelijke schaal. De diploma’s zijn beroepserkend (MBO) en de opleiding vindt zoveel mogelijk in de praktijk plaats. Dat betekent dat C.Z.C. haar vrijwilligers opleidt om de uitvoering van alle benodigde functies in ons reddingswerk op een erkend en geborgd kwaliteitsniveau uit te kunnen voeren.

Redders leren redden (15+) C.Z.C leidt haar eigen instructeurs op onder begeleiding van eigen ervaren instructeurs. Uitgangspunt van de instructeursopleiding is dat deze aansluiten op de manier van leren van de kandidaten. Het gaat er niet om dat iedereen hetzelfde kunstje kan (les geven), maar juist dat iedereen een bijdrage heeft aan het uiteindelijke doel (een geslaagde cursist). Om dit te bereiken is het opleidingstraject flexibel en competentiegericht. De instructeurs in opleiding doen hun vaardigheden dan ook vooral op in de praktijk.

Een maal per jaar gaan wij op kamp, meestal gepland in het tweede weekend van september. Dit belooft ieder jaar weer een heel gezellig weekend voor alle leeftijden waar nog lang over nagepraat wordt tijdens de trainingsuren. Aan het kampweekend is altijd een thema gebonden. Helaas, door de Corona-maatregelen gaat het kamp van 2020 niet door; volgend jaar maar weer? Foto’s zijn terug te vinden in de ledenportaal (wachtwoord nodig).

Meestal in april worden door C.Z.C. de clubkampioenschappen georganiseerd. Hierbij gaan de leden zo snel mogelijk een bepaalde afstand afleggen door het water.

Wij hopen dat er ook dit jaar weer menig persoonlijke- en clubrecords gebroken gaan worden. Benieuwd wat je tijd vorig jaar was, de tijd van een clubgenoot, of het record? Kijk dan in het ledenportaal (wachtwoord nodig).

Eens in het jaar organiseren we het zogenoemde brevetzwemmen, hierbij kunnen de leden voor brevet (diploma) op. Dit brevetzwemmen gaat volgens de regels van Reddingsbrigade Nederland, je krijgt van hen dan ook een officieel brevet, ieder naar zijn of haar eigen niveau. Hier gaan een aantal weken training vooraf, speciaal gericht op dit brevet, om het gewenste niveau te behalen. Foto’s van het brevetzwemmen van vorige jaren zijn terug te vinden in de ledenportaal. In verband met ons privacybeleid  is deze pagina afgeschermd met een wachtwoord.

Is wedstrijdzwemmen iets voor jou?
Naast het individueel behalen van de verschillende brevetten is het binnen de Reddingsbrigade Nederland ook mogelijk om met teams van een als club aan (inter)nationale wedstrijden mee te doen.
Het gaat hierbij dan om op leeftijd geselecteerde dames- en herenteams van 4 tot 6 zwemmers, die in teamverband wedstrijdonderdelen zwemmen als een wisselslagestafette, popvervoeren, popduiken (“familiekopgreep”) en lijnredding met tuigje. Je zwemt dan dus met je team namens CZC tegen teams van andere reddingsbrigades! Dit is dus wat anders dan de jaarlijkse clubkampioenschappen waarbij individueel tegen andere zwemmers binnen onze eigen club gezwommen wordt.
Het zwemmen in teamverband is een mooie toevoeging op het individueel verbeteren van het zwemmend redden binnen onze club. Het vergroot de teambuilding en zorgt voor leuke en spannende wedstrijddagen waarbij het motto van CZC altijd blijft: “meedoen is belangrijker dan winnen”.
Trainers en hulptrainers van CZC zullen de zwemteams bij de verschillende wedstrijden begeleiden en als ploegleider aanwezig zijn. Er wordt tijdig bekeken wanneer en waar aan welke wedstrijd wordt meegedaan, waarbij het natuurlijk altijd van belang is dat er een compleet zwemteam gevormd kan worden. Je moet dan denken aan ongeveer 4 wedstrijden per jaar.
De wedstrijden vinden veelal plaats op zaterdag of zondag en duren gemiddeld ca. 4 uur lang. Voor vervoer naar de verschillende wedstrijdlocaties moet zelf gezorgd te worden, maar de zwemmers kunnen natuurlijk altijd met elkaar of met een trainer meerijden.
Binnen CZC is er ruimte voor verschillende dames- en herenteams van 4 tot 6 zwemmers. De teams zullen op basis van leeftijd, prestatie en inzet samengesteld worden door de trainers.
Om deze teams goed voor te bereiden op de verschillende wedstrijden, zullen wij de baanindelingen op zowel de donderdag als de zondag gedeeltelijk aanpassen zodat er wat beter geoefend kan worden op de verschillende wedstrijdonderdelen. De betreffende trainer zal ook degene zijn die de teams als ploegleider begeleidt bij de wedstrijden.
Het trainen voor de wedstrijden moet natuurlijk wel serieus gebeuren. Bij eventuele desinteresse of een gebrek aan motivatie kunnen de trainers de betreffende zwemmer uit de wedstrijdploeg plaatsen om het zodoende voor de rest wel serieus en leuk te houden.
Let op: het oefenen voor de jaarlijkse reddingsbrevetten blijft natuurlijk gewoon doorgaan! In de praktijk zal dat betekenen dat in de periode voor het brevetzwemmen het oefenen voor het wedstrijdzwemmen op en laag pitje wordt gezet. Het wedstrijdzwemmen moet dan ook enkel als leuke en spannende aanvulling op het reeds bekende reddingszwemmen gezien worden.
Graag zouden we van alle leden alvast vernemen of zij eventueel interesse hebben om deel uit te maken van een van de wedstrijdploegen binnen CZC. Het gaat hierbij nog niet om een precieze team-samenstelling, want deze wordt pas in een later stadium in overleg met de trainers bepaald.
Mocht je hierin interesse hebben, dan kun je dat per e-mail laten weten bij een van de trainers of bij het bestuur, of je geeft het op donderdag of zondag even aan tijdens de training.

De lat werd op 25 oktober in het Zuiderpoortbad wel heel hoog gelegd. Het probleem was dat er een boot vol vluchtelingen op de rotsen van de Italiaanse kust was geslagen. De boot had het niet gehouden en overal lagen slachtoffers uit allerlei landen. Zij hadden hun hebben en houden achtergelaten en waren met uiteenlopende redenen op de vlucht. Via een veel te klein bootje hadden ze de oversteek naar Europa willen maken. Een hoge golf zorgde voor een abrupte wending in deze hachelijke tocht. Vele liepen ernstige verwondingen op en allen raakten onderkoeld. Op dat moment komen 4 personen van de reddingsbrigade langs, zij waren op vakantie en zojuist bezig met een fietstocht in de bergen langs de prachtige kust. Vanaf een hoge berg (hoge duikplank) keken ze toe en moesten ze in korte tijd hun plan maken. Een plan waarin belangrijke keuzes moesten worden gemaakt, want met 4 redders 24 slachtoffers redden uit deze situatie binnen de tijd van 5 minuten – rekening houdend met diverse ernstige verwondingen – is zelfs voor de meest getrainde redders praktisch onmogelijk. Maar welke slachtoffers ga je dan redden? De meeste ernstig gewonde óf qua nazorg de eenvoudigsten? Ga je families uit elkaar trekken of houd je ze bij elkaar? De planning in een zulke, niet te overziene situatie, is erg belangrijk. Aarzelen was er dan ook zeker niet bij, de ploegen gingen direct aan de slag. Er waren diverse reddingsmethodes waar te nemen, maar de actie was bij iedereen aanwezig. Zelfs de jeugdige redders vielen niet stil, er werd op volle toeren gedraaid. Drenkelingen werden soms met hele groepen tegelijk naar de kant gebracht, waarbij werd geïmproviseerd met de beperkte materialen die voor handen waren. Het overzicht behouden voor de leider was een monstertaak, maar de kwaliteit van de reddingsbrigades was duidelijk waarneembaar. Rust bewaren en blijven handelen, ook in deze stresssituatie. Medisch gezien was er ook heel veel te doen. Dat moest wel naar achter geschoven worden om er zoveel mogelijk slachtoffers naar de kant te kunnen brengen. Alle slachtoffers gilden om als eerste gered te worden. Dit bracht een enorm kabaal voort dat de communicatie behoorlijk bemoeilijkte. Na de speeltijd zag je dan ook iedereen zuchten, het ongeval was onmogelijk op te lossen binnen de beperkte tijd, iedereen was uitgeput van de vele inspanningen. De ploeg van Cranendonck zelf heeft ook laten zien dat wij ook hier getalenteerde redders hebben. Om de wedstrijd mogelijk te maken is er heel wat uit de kast getrokken en wij willen ook iedereen hartelijk danken voor de grote inzet waarmee alles is gedaan. Zonder deze hulp was het organiseren van deze wedstrijd niet mogelijk geweest. Cranendonck kan trots zijn op al haar vrijwilligers. Bedankt. Foto’s en video’s staan in de ledenportaal.